EUL president ja peatreener külas Tartu Ujumisklubil

Tartu Ujumisklubi külastasid 25.01.2009 kell 14.30 Eesti Ujumisliidu president Evelyn Sepp ja peatreener Riho Aljand.

EUL president tegi kokkuvõtte uue EUL-i juhatuse seisukohtadest ning plaanidest ja julgustas treenereid avatumale suhtlemisele.

EUL peatreener tutvustas oma seisukohti:

1. Uus peatreener soovib senisest enam teha koostööd klubide treeneritega. Tema sooviks on parandada ka suhtlemist klubide treenerite vahel. Seni 1 kord aastas toimuv treenerite kogunemine Sügisseminaril jääb tema arvates liiga väheseks. Selle plaani elluviimise aitamiseks on mõte teha ringi EULi kodulehekülg ning avada seal foorum, kus treenerid saavad omavahel mõtteid vahetada ning peatreenerile küsimusi esitada.

2. Riho Aljand on käivitanud koondise ühistreeningud, mis toimuvad igal laupäeval kell 16.00.Treeningud algavad ujumisega, mis kestab 2 tundi, peale ujumist toimub 60 min jõutreening. Lisaks koondislastele võivad treeningutel osaleda ka andekad noorujujad. Nendele treeningutele on kutsutud ka Tartust koondisesse kuuluvad noored Laura Tolmats – treener Mihhail Krupnin ja Marko Tiidla – treener Annelii Jaal.

3. Treeningute läbiviimisel peaksid uue peatreeneri arvates 15aastased noorujujad ujuma ca 30 km nädalas. Esile toodi ka meie noorte väga väike aastane võistlusstartide arv. Riho arvates peaksid meie noored sooritama aastas ca 70 võistlusstarti. Ühe ideena käis peatreener välja,et klubid peaksid rohkem kaasama treeningtöösse aktiivseid lapsevanemaid.

4. Peatreener tutvustas koondise rahastamise skeeme ning eelseisvaid tiitlivõistlusi. Juttu oli Baltimaade MV,Põhjamaade MV, ENOP, Noorte Olümpiamängudest Singapuris, JEM, EM ja MM-st.

Kokkuvõttes jäi kõlama EULi poolne hea tahe ja aktiivsus uute ideede ellurakendamisel ujumisspordi arendamisel.