Maksuametile tõend?

Tartu Ujumisklubi teatab, et meie liikmemaksu kulusid ei saa Maksuametis deklareerida.

Maksuametile saab esitada koolituskulude kohta tõendi (õppemaksu kulud), kui on olemas koolitusluba.
MTÜ Tartu Ujumisklubi koolitustega ei tegele ja hetkel ei oma koolitusluba!