Õppemaks tuleb tasuda Teile esitatud arve alusel. Tabelis toodud hinnakiri kehtib 2020-2021 hooajal.

Õppemaksu kohta esitab MTÜ Yess Teile ettemaksuarve hiljemalt kuu 11. kuupäevaks (septembris võib arve esitamine hilineda).

Arvet tasudes palun kopeerida maksekorralduse selgituse lahtrisse arve number koos lapse nimega (arvel SELGITUS lahtris)  ja viitenumber kindlasti viitenumbri lahtisse.

NB! Tasutud õppemaks kajastub arve maksja tuludeklaratsioonis  ja hilisemaid muudatusi me tuludeklaratsioonides ei tee.

Õppemaksu tasumise kohustuslik periood on september kuni juuni (kaasaarvatud). Suveperioodil (juuli, august) makstakse treeningtegevuse eest vastavalt treeningute toimumisele.

Juhul, kui laps puudub haiguse tõttu osaliselt treeningutest, tuleb õppemaks tasuda täielikult. Kui laps puudub haiguse tõttu terve kalendrikuu, siis tuleb tasuda pool õppemaksust, et säilitada lapse koht klubis. Kindlasti tuleb lapse puudumisest teavitada e-posti aadressile info@yess.ee!

MTÜ Yessil on -50% soodustus pere kolmadale klubis treenivale lapsele. Soodustuse saamiseks peab lapsevanem ise klubi teavitama.

MTÜ Yessis on võimalik saada 10% soodustust tasudes korraga poole aasta õppemaks. Arvestus käib kahe 5 kuulise tsüklina – september kuni jaanuar ja veebruar kuni juuni. Poole aasta arve soov saata e-posti teel aadressile info@yess.ee

Maakondadelt saadav treeningutel osalemise toetus võetakse arvesse alates toetussumma laekumisest MTÜ Yessi arvele.

Laagrites osalemise eest tasutakse eraldi, vastavalt laagri maksumusele.

Õppelepingu lõpetamine:

Õppelepingut on lapsevanemal õigus lõpetada teatades sellest kirjutalikult (info@yess.ee) 7 päeva ette enne järgmise kalendrikuu algust.

Õppelepingu lõppemine ei vabasta pooli Õppelepingu kehtimise ajal Õppelepingu alusel tekkinud kohustuste täitmisest.

2x nädalas

UjulaHind
Põlva Spordikeskus35 eur / kuu