Õppemaks tuleb tasuda Teile esitatud arve alusel. Tabelis toodud hinnakiri kehtib 2021-2022 hooajal.

Õppemaksu kohta esitab MTÜ Yess Teile ettemaksuarve hiljemalt kuu 11. kuupäevaks (septembris võib arve esitamine hilineda).

Arvet tasudes palun kopeerida maksekorralduse selgituse lahtrisse arve number koos lapse nimega (arvel SELGITUS lahtris)  ja viitenumber kindlasti viitenumbri lahtisse.

NB! Tasutud õppemaks kajastub arve maksja tuludeklaratsioonis  ja hilisemaid muudatusi me tuludeklaratsioonides ei tee.

Õppemaksu tasumise kohustuslik periood on september kuni juuni (kaasa arvatud). Kui Klubi treeningtegevus toimub ka juulis ja augustis, tuleb õppemaks tasuda vastavalt hooajaks kehtestatud õppemaksu hinnakirjale.

Juhul, kui Klubist mitteolenevatel põhjustel ei saa treeningtegevusi kuu jooksul toimuda (Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangute tõttu) esitab Klubi liikmemaksu arve 15 eurot kuus. Liikmemaks tasutakse Õpilase esindaja poolt Klubi arvelduskontole vastavalt Klubi poolt esitatud arvele.

Juhul, kui laps puudub haiguse tõttu või muul põhjusel osaliselt treeningutest, tuleb õppemaks tasuda täielikult ja puudumisest tuleb teavitada oma rühma treenerit. Kui laps puudub haiguse või muu põhjuse tõttu terve kuu, siis tuleb tasuda 50% õppemaksust, et säilitada lapse koht klubis. Kindlasti tuleb lapse puudumisest teavitada e-posti aadressile: info@yess.ee

MTÜ Yessil on -50% soodustus pere kolmadale klubis treenivale lapsele. Soodustuse saamiseks peab lapsevanem ise klubi teavitama.

Maakondadelt saadav treeningutel osalemise toetus võetakse arvesse alates toetussumma laekumisest MTÜ Yessi arvele.

Laagrites osalemise eest tasutakse eraldi, vastavalt laagri maksumusele.

Õppelepingu lõpetamine:

Õppelepingut on lapsevanemal õigus lõpetada teatades sellest kirjutalikult (info@yess.ee) 7 päeva ette enne järgmise kalendrikuu algust.

Õppelepingu lõppemine ei vabasta pooli Õppelepingu kehtimise ajal Õppelepingu alusel tekkinud kohustuste täitmisest.

Algõpetuse kursus (24 tundi)

UjulaHind
Aura Veekeskus147 eur
Impuls147 eur
Arena Tervise- ja Spordikeskuses 147 eur

1x nädalas

UjulaHind
Aura Veekeskus30 eur / kuu
Arena Tervise- ja Spordikeskuses30 eur / kuu
Impuls35 eur / kuu
Tamme kool24 eur/kuu
Kivilinna kool22 eur/kuu

2x nädalas

UjulaHind
Aura Veekeskus49 eur / kuu
Impuls49 eur / kuu
Arena Tervise- ja Spordikeskuses 49 eur / kuu
Tamme Kool 39 eur / kuu
Kivilinna Kool34 eur / kuu

3x nädalas

UjulaHind
Aura Veekeskus55 eur / kuu
Aura Veekeskus (Hobirühm)59 eur / kuu
Arena Tervise- ja Spordikeskuses 55 eur / kuu

4x nädalas ja enam

UjulaHind
Aura Veekeskus63 eur / kuu