Õppemaks tuleb tasuda Teile esitatud arve alusel. Tabelis toodud hinnakiri kehtib 2023-2024 hooajal.

Õppemaksu kohta esitab MTÜ Yess Teile ettemaksuarve hiljemalt kuu 11. kuupäevaks (septembris võib arve esitamine hilineda).

Õppemaks kehtib Tartu linna laste puhul, kelle osalemine huviringis on kinnitatud. Samuti valdadelt toetust saavate laste puhul.

Arvet tasudes palun kopeerida maksekorralduse selgituse lahtrisse arve number koos lapse nimega (arvel SELGITUS lahtris)  ja viitenumber kindlasti viitenumbri lahtisse.

NB! Tasutud õppemaks kajastub arve maksja tuludeklaratsioonis  ja hilisemaid muudatusi me tuludeklaratsioonides ei tee.

Õppemaksu makstakse regulaarse ja pideva treeningtegevuse eest kogu õppeperioodi vältel. Õppemaksu tuleb tasuda vastavalt hooajaks kehtestatud õppemaksu hinnakirjale.
Suveperioodil (juuli, august) tasutakse kohatasu 15 EUR, või makstakse treeningtegevuse eest vastavalt treeningute toimumisele.

Hooaja tunniplaani ja hinnakirja koostades on arvestatud hinnastamise hooaja iga kuu keskmist ja õppemaks on kujundatud keskmise kuu keskmise tundide arvuga. Ühe kalendrikuu lõikes rahalisi tasaarvestusi ei tehta.

Juhul, kui Klubist mitteolenevatel põhjustel ei saa treeningtegevusi kuu jooksul toimuda esitab Klubi liikmemaksu arve 15 eurot kuus. Liikmemaks tasutakse Õpilase esindaja poolt Klubi arvelduskontole vastavalt Klubi poolt esitatud arvele.

Juhul, kui laps puudub haiguse tõttu või muul põhjusel osaliselt treeningutest, tuleb õppemaks tasuda täielikult ja puudumisest tuleb teavitada oma rühma treenerit. Kui laps puudub haiguse või muu põhjuse tõttu terve kuu, siis tuleb tasuda 50% õppemaksust, et säilitada lapse koht klubis. Kindlasti tuleb lapse puudumisest teavitada e-posti aadressile: info@yess.ee

MTÜ Yessil on -50% soodustus pere kolmadale klubis treenivale lapsele. Soodustuse saamiseks peab lapsevanem ise klubi teavitama.

Laagrites osalemise eest tasutakse eraldi, vastavalt laagri maksumusele.

Õppelepingu lõpetamine:

Õppelepingut on lapsevanemal õigus lõpetada teatades sellest kirjutalikult (info@yess.ee) 7 päeva ette enne järgmise kalendrikuu algust.

Õppelepingu lõppemine ei vabasta pooli Õppelepingu kehtimise ajal Õppelepingu alusel tekkinud kohustuste täitmisest.

Algõpetuse kursus (24 tundi)

UjulaHind
Aura Veekeskus180 eur
Arena Tervise- ja Spordikeskuses 192 eur
Aktiiv Sport207 eur

1x nädalas

UjulaHind
Aura Veekeskus40,5 eur / kuu
Arena Tervise- ja Spordikeskuses41,5 eur / kuu
Tamme kool28,5 eur/kuu
Kivilinna kool26,5 eur/kuu

2x nädalas

UjulaHind
Aura Veekeskus63 eur / kuu
Arena Tervise- ja Spordikeskuses 67 eur / kuu
Aktiiv Sport 72 eur/ kuu
Tamme Kool 48 eur / kuu
Kivilinna Kool43 eur / kuu

3x nädalas

UjulaHind
Aura Veekeskus69 eur / kuu
Aura Veekeskus (Hobirühm)73 eur / kuu

4x nädalas ja enam

UjulaHind
Aura Veekeskus77 eur / kuu