Õppemaks tuleb tasuda Teile esitatud arve alusel. Tabelis toodud hinnakiri kehtib 2022-2023 hooajal.

Õppemaksu kohta esitab MTÜ Yess Teile ettemaksuarve hiljemalt kuu 11. kuupäevaks (septembris võib arve esitamine hilineda).

Arvet tasudes palun kopeerida maksekorralduse selgituse lahtrisse arve number koos lapse nimega (arvel SELGITUS lahtris)  ja viitenumber kindlasti viitenumbri lahtisse.

NB! Tasutud õppemaks kajastub arve maksja tuludeklaratsioonis  ja hilisemaid muudatusi me tuludeklaratsioonides ei tee.

Õppemaksu tasumise kohustuslik periood on september kuni juuni (kaasa arvatud). Kui Klubi treeningtegevus toimub ka juulis ja augustis, tuleb õppemaks tasuda vastavalt hooajaks kehtestatud õppemaksu hinnakirjale.

Juhul, kui Klubist mitteolenevatel põhjustel ei saa treeningtegevusi kuu jooksul toimuda (Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangute tõttu) esitab Klubi liikmemaksu arve 15 eurot kuus. Liikmemaks tasutakse Õpilase esindaja poolt Klubi arvelduskontole vastavalt Klubi poolt esitatud arvele.

Juhul, kui laps puudub haiguse tõttu või muul põhjusel osaliselt treeningutest, tuleb õppemaks tasuda täielikult ja puudumisest tuleb teavitada oma rühma treenerit. Kui laps puudub haiguse või muu põhjuse tõttu terve kuu, siis tuleb tasuda 50% õppemaksust, et säilitada lapse koht klubis. Kindlasti tuleb lapse puudumisest teavitada e-posti aadressile: info@yess.ee

MTÜ Yessil on -50% soodustus pere kolmadale klubis treenivale lapsele. Soodustuse saamiseks peab lapsevanem ise klubi teavitama.

Maakondadelt saadav treeningutel osalemise toetus võetakse arvesse alates toetussumma laekumisest MTÜ Yessi arvele.

Laagrites osalemise eest tasutakse eraldi, vastavalt laagri maksumusele.

Õppelepingu lõpetamine:

Õppelepingut on lapsevanemal õigus lõpetada teatades sellest kirjutalikult (info@yess.ee) 7 päeva ette enne järgmise kalendrikuu algust.

Õppelepingu lõppemine ei vabasta pooli Õppelepingu kehtimise ajal Õppelepingu alusel tekkinud kohustuste täitmisest.

2x nädalas

UJULAHIND
Tõrva Veemõnula41 eur/kuu