Stipendiumikonkurss

Tartu Ujumisklubi kuulutab välja stipendiumi konkursi järgmistele 2008.a. mitteriiklikele stipendiumitele:

võistluste peasekretäri stipendium ja elektroonilise ajavõtusüsteemi operaatori sipendium.

Avaldused saata Tartu Ujumisklubile aadressil Turu 10, Tartu 51014, hiljemalt 31.08.2008.

Informatsiooni konkursi tingimuste kohta saab Tartu Ujumisklubist telefonil 7300290 või e-posti teel janno@yess.ee